Counseling

Counseling is een methode om u te begeleiden bij het oplossen van een probleem of het overbruggen van een hindernis door een diepgaand inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. De achtergrond en privéomstandigheden, zoals een recente verandering of de mentale gesteldheid, zijn hierop van grote invloed.

Het samen opsporen van de oorzaak

Wanneer de oorzaak van een probleem niet inzichtelijk is gemaakt zal het probleem telkens opnieuw de kop op steken. Dit kan de persoonlijke ontwikkeling belemmeren. Counseling leert u uw probleem bij de wortels aan te pakken en zo het overzicht op de situatie te houden. Met counseling helpen wij u vanuit een andere invalshoek naar een probleem te kijken, bij het zelf vinden van antwoorden op de vragen en het ontwikkelen van vaardigheden om soortgelijke vraagstukken in de toekomst te kunnen pareren.

WIlt u meer weten, of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Bel 010 800 12 34 of stuur een mail naar institute@ordentall.nl.