Coaching

In aanvulling op het trainingsprogramma bieden wij verschillende vormen van coaching aan. Hierbij maken wij onderscheid tussen coaching gericht op de organisatie (bedrijfscoaching) of coaching gericht op het individu (personal coaching).

Mogelijkheden zijn:

  1. bedrijfscoaching;
  2. teamcoaching;
  3. personal coaching.

Begeleiden, inspireren en motiveren

Tijdens een coachingstraject kunt u op een inspirerende wijze leren waar uw persoonlijke kwaliteiten en - uitdagingen liggen. U wordt uitgedaagd om uit uw ‘comfort zone’ te stappen en zo de onbekende zones snel te leren kennen. U wordt hierdoor zekerder van uzelf, zowel zakelijke als in privé situaties. Samen bepalen we waar u op dit moment staan en waar u naartoe wil. Hierdoor bepaalt u uw nieuwe koers. Een personal coach kan u hierbij helpen, zowel op tijdelijke basis als structureel.

1. Bedrijfscoaching

Bedrijfscoaching is er op gericht om het potentieel van de medewerkers optimaal te benutten en de impact van de organisatie te vergroten. Een bedrijfscoachingtraject kan uiteenlopende doelstellingen hebben: er kan behoefte bestaan aan de begeleiding van individuele medewerkers; directieleden, management of de organisatie als geheel. Het accent kan liggen op communicatie, talentontwikkeling of bedrijfsvoering.

Bedrijfs- en organisatiecoaching is een vak apart: een bedrijfscoach combineert eigen kennis en ervaring op het zakelijke vlak met het perspectief van een coach en counselor. Hij heeft kennis en ervaring op het gebied van het (optimaal) functioneren van ondernemingen en de persoonlijke omstandigheden, drijfveren en stimulansen waaronder medewerkers optimaal presteren. Een goede bedrijfscoach staat naast u als ondernemer of leidinggevende. Resultaat: u kunt zich beter focussen op de essentie van uw bedrijf.

Waarom zou u een bedrijfscoach inschakelen?

  • Uw omzet, maar vooral uw resultaat, blijft achter ten opzichte van uw inspanningen, investeringen en de door u genomen risico’s.
  • U heeft de neiging alles zelf te willen doen. U vindt het moeilijk te delegeren en mist een team dat uw taken kan opvangen bij afwezigheid.
  • U heeft erg veel tijd en energie in uw bedrijf gestopt maar zit op een dood punt. Waar haalt u de kracht en motivatie vandaan om de volgende stap te zetten.
  • Om te groeien heeft u behoefte aan vernieuwde kennis, ervaring en inspiratie. Maar om welke kennis gaat het en waar haalt u de tijd vandaan.
  • U heeft behoefte aan een klankbord, iemand die uw taal spreekt en tegelijkertijd de juiste vragen stelt. Iemand die u helpt om beter te focussen op uw onderneming
  • U heeft iemand nodig die u helpt om ingeslepen patronen te doorbreken, een frisse blik biedt op uw branche of werkveld en die objectief en constructief met u meedenkt

2. Teamcoaching

Werken in een team biedt vele voordelen maar brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een team kan vastlopen in onbewuste (eigen) patronen die de samenwerking en ontwikkeling in de weg staan. Tijdens teamcoaching gaan wij dieper in op de manier waarop teamleden met elkaar samenwerken, hoe er gecommuniceerd wordt en welke conflicten (impliciet of expliciet) er mogelijk spelen. Doelstelling is om de samenhang, effectiviteit en daadkracht van het team, waar nodig, te herstellen, te verhogen en de algehele werksfeer te verbeteren. Heeft iemand daarna extra begeleiding nodig, kan er een persoonlijke coaching volgen.

3. Personal coaching

Samenwerken met een personal coach betekent investeren in uzelf. Wij hebben jarenlange ervaring in het kijken buiten de gevestigde kaders. Wij laten u zien hoe u vanuit nieuwe invalshoeken naar een situatie kan kijken. Door ‘out of the box’ te denken bent u beter voorbereid op onvoorspelbare situaties en krijgt u een beter inzicht in uw eigen mogelijkheden en talenten.

Staat uw vraagstuk hier niet benoemd? Coaching is in onze visie maatwerk. Na een eerste intakegesprek zal meteen duidelijk worden of er samenwerking mogelijk is. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.