Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Ordentall website

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoeken en gebruiken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Door deze site te bezoeken accepteert u de gebruiksvoorwaarden als hieronder weergegeven, zonder enige beperking of uitsluiting.

Auteursrecht
Het auteursrecht op alle inhoud van deze website berust bij Ordentall. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, illustraties, filmfragmenten en geluid) mag niet worden gekopieerd, verspreid, opgeslagen of gewijzigd in enige vorm zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming  vooraf van Ordentall.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo’s  en slogans die getoond worden op de site zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken van Ordentall, tenzij anders is aangegeven.

Geen garantie of aansprakelijkheid
Alhoewel Ordentall de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van deze website kan het desondanks voorkomen dat u fouten of onjuistheden  aantreft in de aangeboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Ordentall is niet aansprakelijk voor de informatie op deze site noch voor informatie op sites die u benadert via deze site. Informatie op onze site kan op elk moment door ons worden gewijzigd zonder enige aankondiging of verplichting.

Algemeen
Het staat Ordentall vrij  om op ieder moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door publicatie op deze website. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen worden behandeld door een Nederlandse rechtbank. Wanneer een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden als ongeldig danwel onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, behouden de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd hun gelding.

Gerelateerde artikelen