Kwaliteitsjaarverslag

Ordentall zet zich voortdurend in voor het verder verbeteren van de zorgkwaliteit en de behandelervaring.

Met het kwaliteitsjaarverslag wordt elk jaar geëvalueerd op welke manier de organisatie invulling heeft gegeven aan haar kwaliteitsbeleid, en welke acties het komende jaar worden ondernomen om de kwaliteit nog verder te kunnen verbeteren. Als onderdeel van het kwaliteitsjaarverslag vragen wij u ook om uw mening, door middel van patiënttevredenheidsonderzoek. Daarnaast vragen wij behandelaars die met ons samenwerken, evenals onze eigen medewerkers om een uitgebreide evaluatie. Wilt u meer weten over de wijze waarop Ordentall zich in zet voor het verder verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening? U kunt hier het kwaliteitsjaarverslag downloaden als PDF.

Gerelateerde artikelen