Klachten

Bent u niet tevreden over Ordentall?

Wij willen u op een professionele manier van dienst zijn. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Het is zowel voor uzelf als voor ons van belang dat u ons laat weten waarover u niet tevreden bent. Het is altijd verstandig om zelf een gesprek aan te gaan met uw behandelaar of om uw klacht bij onze administratie neer te leggen. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om, samen met u, naar een oplossing te zoeken en uw ontevredenheid weg te kunnen nemen. Uw klacht is voor ons een aanleiding om onze dienstverlening te verbeteren, u kunt er dan ook op vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee omgaan.

Wat is een klacht?

Onder een ‘klacht’ verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Deze kan betrekking hebben op uw behandeling, maar ook op de manier waarop u door een medewerker te woord bent gestaan. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld ook een klacht indienen van organisatorische aard.

Waar kunt u terecht?

U kunt altijd contact opnemen met onze receptie of administratie: tel: 010-412 1500. Zij coördineren onze klachtenprocedure en zorgen dat uw klacht op een snelle en professionele manier wordt opgelost.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij

Ordentall, t.a.v. H.W. Stempa-van Popering
Westblaak 113
3012 KH Rotterdam

of via e-mail op info@ordentall.nl.

Wat doen wij met uw klacht?

Graag horen wij, bij het indienen van uw klacht, wat u met uw klacht wilt bereiken en hoe u wilt dat uw klacht verder wordt aangepakt. De zorgcoördinator geeft u voorlichting over de klachtenprocedure. Zij informeert zo spoedig mogelijk de betrokkenen over uw klacht met het verzoek hierop een reactie te geven. Wanneer zij een reactie heeft ontvangen wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Als u dat wenst kunt u met haar een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of kan zij een gesprek organiseren tussen u en degene over wie u een klacht heeft, waarbij zij eventueel als onpartijdige gesprekspartner aanwezig kan zijn.

Hebben wij uw ontevredenheid nog niet weg kunnen nemen?

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Ordentall. Toch kan het gebeuren dat u na het contact met onze zorgcoördinator en de stappen die zijn gezet, nog niet tevreden bent. In dat geval kunt u overwegen om een brief te schrijven naar de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

De NMT kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak. Aan de klachtenregeling van de NMT zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de (NMT) of u kunt contact opnemen met de zorgcoördinator.

Gerelateerde artikelen