Kwaliteit, veiligheid en hygiëne

  • Wij zijn aangesloten bij alle relevante keurmerken en er is een formeel kwaliteitssysteem.

  • Alle behandelfaciliteiten voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid en worden regelmatig gecontroleerd.

  • Er wordt doorlopend geïnvesteerd in training en opleiding voor alle medewerkers.

  • Er vinden regelmatig kwaliteitscontroles plaats door eigen medewerkers en bevoegde externe instanties.

Doorlopende kwaliteitsmeting

Wij meten doorlopend de kwaliteit en uw tevredenheid over onze zorg en behandelingen. Uiteraard voldoen wij aan alle wettelijke kwaliteitsnormen, maar onze ambitie gaat veel verder. Het is ons streven om meetbaar betere behandelkwaliteiten te bieden dan andere (gespecialiseerde) tandheelkundige klinieken. Hiervoor gebruiken wij evaluaties met patiënten en letten wij op effecten op de langere termijn, bijvoorbeeld over periodes van 5 en 10 jaar. Wij kijken in hoeverre we de levenskwaliteit van patiënten, met de aangeboden behandeling, duurzaam hebben weten te verhogen.

Wanneer u meer informatie wilt over het kwaliteitsbeleid bij Ordentall, neemt u dan contact op met de manager van onze kliniek, H.W. Stempa-van Popering.

Hygiëne

Alle medewerkers besteden bijzonder veel aandacht aan een zo hoog mogelijke hygiënestandaard binnen de kliniek. Alle behandelfaciliteiten, -materialen en –middelen voldoen aan de strenge eisen die de Inspectie voor de Volksgezondheid stelt. Al onze medewerkers worden periodiek bijgeschoold op hygiëne en steriel werken. Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gerapporteerd door middel van interne inspecties. De operatiekamers worden regelmatig uitgebreid gecontroleerd. Zo worden er onder andere kweken genomen en wordt het eigen gesloten luchtbehandelingssysteem geïnspecteerd. Wij beschikken over een zeer hoogwaardig intern sterilisatiecentrum dat gebruik maakt van de modernste apparatuur en technieken.

Gerelateerde artikelen