Het behandeltraject

Kennismaking en intake

Wij vinden het belangrijk om persoonlijk kennis met u te maken omdat wij graag een duurzame relatie met u willen opbouwen. Bovendien krijgen wij graag een optimaal beeld van uw gezondheid, tandheelkundige geschiedenis en verwachtingen van onze behandelingen. Wij vragen u dan ook om voor de volledigheid een vragenformulier in te vullen. Tijdens de kennismaking nemen wij deze samen met u door.

Onderzoek

Afhankelijk van het type behandeling onderzoeken wij uw mond. Hierbij kan het nodig zijn dat er dia’s, röntgenfoto’s of een 3D Cone Beam CT-scan gemaakt wordt. Wij bespreken de uitslag van dit onderzoek met u en stellen een behandelplan op. Daarna stellen wij een begroting op die deel uitmaakt van dit behandelplan. U krijgt deze gelijk mee of we sturen hem toe.

Behandeling

Afhankelijk van het type behandeling zorgen onze hooggekwalificeerde medewerkers voor het verhelpen van uw (acute) tandheelkundige problemen. Daarnaast kijken wij hoe u de terugkeer van bepaalde aandoeningen kunt voorkomen. Samen met u bespreken wij hoe u, door het gebruik van de juiste hulpmiddelen, uw mondhygiëne structureel kunt verbeteren.

Nazorg

Wanneer u de eerste fase van de behandeling heeft afgerond komt u in de nazorgfase. Het nazorgtraject speelt een belangrijke rol in het voorkomen van de terugkeer van tand(vlees)problemen. Tijdens de behandelfase zijn uw acute tandvleesproblemen opgelost en is uw mond grondig gereinigd. U weet hoe u uw mond goed moet verzorgen, maar tandplak vormt nog iedere dag een risico. Tijdens de nazorgbehandelingen halen wij niet alleen tandsteen en/of aanslag weg, maar nemen wij ook uw poetsgedrag opnieuw onder de loep. Uw weerstand heeft bijvoorbeeld veel invloed op mondhygiëne. Tijdens drukte of stress is het risico op terugval erg groot. Samen zetten we ons in om ervoor te zorgen dat u gemotiveerd blijft om uw mond en tandvlees ook op de lange termijn gezond te houden.

Wat neemt u mee naar het eerste gesprek?

 • Uw legitimatiebewijs en burger servicenummer (BSN)
 • Uw zorgverzekeringspas
 • Eventueel al beschikbare onderzoeksgegevens (zoals röntgenfoto’s)
 • Een verwijsbrief van uw tandarts, mondhygiënist of specialist

Om uw eerste behandeling goed te laten verlopen is het belangrijk dat u tenminste 15 minuten van tevoren aanwezig bent. Onze receptiemedewerkers ontvangen u met een kopje thee of koffie en zullen uw gegevens invoeren. Bent u onverhoopt verhinderd voor uw afspraak? Laat het ons dan tijdig, maar uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan uw afspraak weten.

Kosten en Verzekering

De kosten voor tandheelkundige zorg zijn centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bekijk de actuele tarieven Nederlandse Zorgautoriteit. Dit wil zeggen dat u bij iedere tandheelkundige behandelaar in Nederland dezelfde tarieven betaalt voor uw behandeling. Ook voor de Parodontoloog NVvP en implantoloog NVOI zijn deze tarieven van toepassing.

Bij ons profiteert u van gespecialiseerde kennis, hoog opleidingsniveau van onze medewerkers en onze aanvullende investeringen in behandelfaciliteiten en apparatuur, maar betaalt u nooit meer dan bij uw eigen tandarts.

Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en de door u gekozen (aanvullende) verzekering maakt u mogelijk aanspraak op een (deel)vergoeding voor uw behandeling. Sla uw polisvoorwaarden erop na om te zien voor welke behandelingen uw verzekering dekking biedt. Wij zijn voortdurend in gesprek met zorgverzekeraars om onze dienstverlening verder onderdeel te maken van het standaardpakket aan zorg. Een gezonde mond is namelijk een belangrijk uitgangspunt voor een algehele gezondheid.

 • I Consultatie en diagnostiek (C)
 • a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle € 21,00
  C13 Probleemgericht consult € 21,00
 • I Consultatie en diagnostiek (C)
 • a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle € 21,00
  C13 Probleemgericht consult € 21,00
 • b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
 • C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,00
  C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
  C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
  C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 55,26
 • c. Toeslagen en diversen
 • C80 Mondzorg aan huis € 16,58
  C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,21
  C85 Weekendbehandeling € 21,00
  C86 Avondbehandeling € 21,00
  C87 Nachtbehandeling € 21,00
 • II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
 • X10 Kleine röntgenfoto € 15,47
  X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
  X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66,31
  X24 Schedelfoto € 29,84
  X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132,62
  X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26
 • III Preventieve mondzorg (M)
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,39
  M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,39
  M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,39
  M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87
  M32** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,58
  M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
  M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
  M61 * Mondbeschermer € 24,87
 • VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
  a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
 • a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
  E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,00
  E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
  E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30,39
  b. Wortelkanaalbehandeling
  Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
  E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21
 • Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
 • E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,02
  E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,46
  E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143,67
  E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187,87
  E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232,08
  E85 Elektronische lengtebepaling € 13,81
  E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16,58
  E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21
 • Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
 • E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,15
  E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
  E53 Verwijderen van wortelstift € 38,68
  E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
  E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
  E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
  E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63
 • Apexificatie procedure van element met onvolgroeide wortelpunt
 • E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
  E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
  E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 41,44
  E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,21
 • Initiële wortelkanaalbehandeling
 • E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
  E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63
 • Bleken
 • E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
  E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
  E97 * Uitwendig bleken per kaak € 69,07
 • E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
 • Behandeling trauma-element
  E40 Directe pulpa-overkapping € 27,63
  E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
  E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
  E44 Verwijderen spalk € 5,53
  Aanbrengen rubberdam
  E45 Aanbrengen rubberdam € 11,05
 • Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
 • E31 Snij-/ hoektand € 110,15
  E32 Premolaar € 154,72
  E33 Molaar € 198,93
  E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22,10
  E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 77,36
  E37 Kijkoperatie € 66,31
 • Gebruik operatiemicroscoop
 • E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74,60
 • Gebruiksklaar maken praktijkruimte
 • E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor Wortelkanaalbehandeling € 55,26
 • VIII Kronen en bruggen (R)
 • a. Inlays en kronen
  R08 * Eenvlaks composiet inlay € 66,31
  R09 * Tweevlaks composiet inlay € 127,09
  R10 * Drievlaks composiet inlay € 165,77
  R11 * Eenvlaksinlay € 99,46
  R12 * Tweevlaksinlay € 154,72
  R13 * Drievlaksinlay € 221,03
  R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 27,63
  R24 * Kroon € 243,13
  R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 66,31
  R29 Comfectiekroon € 49,73
  R31 Opbouw plastisch materiaal € 55,26
  R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 55,26
  R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 110,51
  b. Brugwerk
  R40 * Eerste brugtussendeel € 165,77
  R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82,89
  R46 * Brugverankering, per anker € 55,26
  R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,14
  R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 27,63
  R55 * Gipsslot met extra afdruk € 27,63
  R60 * Plakbrug zonder preparatie € 110,51
  R61 * Plakbrug met preparatie € 165,77
  R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,68
  R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,10
  c. Restauraties diversen
  R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60,78
  R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60,78
  R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,15
  R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,10
  R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10
  R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 55 26
  R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,63
  R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,63
  R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,31
  R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110,51
  e. Temporaire voorzieningen
  R80 * Temporaire, eerste voorziening € 27,63
  R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,05
 • R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
 • IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)
  a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
  Onderzoek/diagnostiek
  G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138,14
  G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 88,41
  G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60,78
 • Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
 • G61 Instructie spieroefeningen € 55,26
  G62 * Occlusale spalk € 149,19
  G63 * Repositiespalk € 221,03
  G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,63
  G65 * Indirect planmatig inslijpen € 303,92
  G66 Biofeedbacktherapie € 49,73
  G67 Behandeling triggerpoint € 60,78
  G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,26
 • Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
 • G6 * Opbeetplaat € 60,78
  kaakgewrichtsbehandelingen
  G10 Niet-standaard beetregistratie € 82,89
 • Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
 • G11 Scharnierasbepaling € 82,89
  G12 Centrale relatiebepaling € 77,36
  G13 Protrale/laterale bepalingen € 55,26
  G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497,32
  G15 Voor het behouden van beethoogte € 27,63
  G16 Therapeutische positiebepaling € 27,63
  G20 Beetregistratie intra-oraal € 55,26
 • c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
 • G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 276,29
  G72 Controlebezoek MRA € 27,63
  G73 * Reparatie MRA met afdruk € 44,21
 • X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
 • a. Onderdeel A
  H11 Trekken tand of kies € 41,44
  H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,94
  H21 Kosten hechtmateriaal € 5,83
  H26 Hechten weke delen € 60,78
  H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55,26
  H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,58
  b. Onderdeel B
  H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 55,26
  h25 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66,31
  H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49,73
  H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33,15
  H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 88,41
  H44 Primaire antrumsluiting € 60,78
  H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77,36
 • X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
 • Cyste-operatie
  H60 Marsupialisatie € 77,36
  H65 Primaire sluiting € 149,19
 • Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
 • H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77,36
  H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149,19
  H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104,99
  H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176,82
 • XI Kunstgebitten (P)
 • P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,15
  P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,63
  P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26
  P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82,89
  P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165,77
  P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60,78
  P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58
  P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226,55
  P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309,44
  P31 * Wortelkap met stift € 138,14
  P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82,89
  P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55,26
  P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,81
  P45 * Noodkunstgebit € 110,51
  a. Volledig kunstgebit
  P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77
  P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03
  P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17
  Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
  P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,63
  P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60,78
  P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33,15
  P27 Reoccluderen € 55,26
  P28 Naregistratie en remounten € 55,26
  P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60,78
  P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82,89
  P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,63
  P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,63
  P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33,15
 • Overige
 • P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44 21
  P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 38 68
  P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38 68
  P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 82 89
  P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26
  P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 82,89
  P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 154,72
  P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16,58
  P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44,21
  P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 38,68
  P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,68
  P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 82,89
  P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26
  P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 82,89
  P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16,58
  P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44,21
  P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 44,21
  P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44,21
 • XII Tandvleesbehandelingen (T)
 • a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
  T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
  T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
  T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,84
  T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,10
  T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
  T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99,46
  T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
     
 • T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43
  T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25
 • Parodontale chirurgie
 •  
  T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 179,59
  T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 276,29
  T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 331,54
  T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 55,26
  T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 148,64
  T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 143,67
  T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 69,07
 • Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
 • b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
  T80 Tandvleestransplantaat € 118,80
  T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 96,70
  T82 Tandvleescorrectie, per element € 52,49
  T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 138,14
 • Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
 • T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 331,54
 • T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie
 • in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 110,51
  T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 179,59
 • Parodontale kroonverlengingsprocedure
 • T87 Kroonverlenging per element € 179,59
  T88 Kroonverlenging per sextant € 331,54
 • Directe postoperatieve zorg
 •  
  T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 55,26
  T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64
  T91 Pocketregistratie € 33,15
  T92 Parodontiumregistratie € 66,31
  T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
  T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
  T57 * Toepassing lokaal medicament € 59,68
  T95 * (Draad)Spalk € 22,10
  T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 55,26
   
 • XIII Implantaten (J)
 • J97 Overheadkosten implantaten € 169,23
  J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 95,77
  a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
  J01 Initieel onderzoek implantologie € 61,27
  J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 94,26
  J03 * Proefopstelling € 127,25
  J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 42,42
  b. I Pre-implantologische chirurgie
  J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,85
  J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226,22
  J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141,39
  J11 Prepareren donorplaats € 127,25
  J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136,67
  J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65,98
  J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
  b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:
  diversen
  J06 Vrijleggen foramen mentale € 28,28
  J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80,12
  J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
  J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122,54
  J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 56,55
  c. Implantologische chirurgie
  J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 215,38
  J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
  J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
  J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70,69
  J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
  J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler),andere wond € 42,42
  J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 155,53
  J27 Vervangen implantaat € 215,38
  d. Diversen
  J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 98,97
  J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
  J32 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 108,40
  J33 Kosten implantaat € 302,70
  e. Mesostructuur
  J40 * Twee magneten/drukknoppen € 146,10
  J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32,99
  J42 * Staaf tussen twee implantaten € 193,23
  J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61,27
  J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,56
  f. Prothetische behandeling na implantaten
  J50 * Boven- en onder klikgebit € 485,43
  J51 * Onder-klikgebit € 315,76
  J52 * Boven-klikgebit € 315,76
  J53 * Omvorming klikgebit € 94,26
  J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122,54
  J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141,39
  J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164,95
  J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103,68
  J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127,25
  g. Nazorg implantologie
  J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84
  J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83
  h. Prothetische nazorg
  J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 131,96
  J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164,95
  J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188,52
  J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212,08
  J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 51,84
  J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98,97
  J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122,54
  J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146,10
  i.
  Ketenzorg implantologie
  J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit € 479,77
   
  XIV Uurtarieven (U)
     
  U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 14,47
  U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95